logo tp

Satu Hirvikoski: Terveisiä Sukuseurojen keskusliitosta

Hirvikoski-sukuseura ry on ollut yli 15 vuotta Sukuseurojen keskusliiton jäsenseura. Pitkäaikainen puheenjohtajamme Hannu Hirvikoski edusti seuraamme ansiokkaasti monia kunniatehtäviä hoitaen. Hän teki sukuamme tunnetuksi myös muiden sukuseurojen keskuudessa valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti. Hänen sijaisenaan ja kannustamanaan osallistuin ensimmäisiin SSK:n koulutuksiin ja vuosikokouksiin. Tämän vuoden syyskokouksessa, joka pidettiin Kuulutko sukuuni tapahtuman yhteydessä, sain kunnian tulla valituksi SSK:n hallitukseen ja näin edustaa sukuamme kahdeksan muun valitun seuran joukossa seuraavat pari vuotta. Katson, että seuramme aktiivinen julkaisutoiminta ja muiden sukuumme linkittyvien sukujen julkaisutoimintaan osallistumiseni on yhtenä tekijänä valinnan taustalla.

Tähän mennessä minulle kiinnostavinta antia SSK:n toiminnassa ovat olleet keskusliiton järjestämät koulutukset ja sukuseuran toimintaan liittyvä kirjallisuus. Tällaista kirjallisuutta olisi kovin vähän, ellei SSK sitä julkaisisi, tuottaisi ja toisi myös muiden tekemää aineistoa esille. Yksityiskohtana haluan mainita, että Hirvikoski-sukuseura ry:n vaakunan löytää Eine Kuisminin ja Elina Kuisminin Sukututkimusaapisesta. Esivanhempien jäljillä. Siinä Jenny on 11-vuotias koululainen, joka innostuu sukututkimuksesta osallistuttuaan piirustuskilpailuun. Serkkunsa opastuksella Jenny saa lisätietoa sukunsa tutkimisesta. Kirja ohjeistaa lapsia ja myös vanhempaa lukijakuntaa, kuinka esi-isiä kannattaa tutkia haastatellen, mistä tietoa voi saada ja mitä sukuseuratoiminta antaa. Ehkä saamme tästä kirjasta vinkkejä myös siihen, mitä kesän lasten leiripäivän aikana voimme tehdä.

Tulevan SSK:n hallituksen haasteet ovat samansuuntaisia kuin sukuseurojen hallitusten. Toiminnasta aktiivisesti vastanneet vanhenevat ja uusien toimijoiden etsintä välillä haasteellista. Myös yhdistysten talous on tasapainoilua kulujen ja hajanaisten tulovirtojen kanssa. Yksi merkittävä muutos on siirtyminen digitaaliseen aineistoon jo pelkästään taloudellisista syistä. On pohdittava, milloin vanhempi jäsenistö on valmis siirtymään paperittomaan yhteydenpitoon. Toisaalta, kuinka pidetään huoli siitä, että sukuseuratoiminta löytyy ja ajankohtaiset uutiset tulee luetuksi. Aineistojen siirtyminen nettiin ei ole vain huono asia. On havaittavissa alkavaa sukujen aineistojen yhdistymistä ja monien vuosia pyörineiden epätarkkuuksien oikenemista aktiivisten sukututkijoiden yhteistyön tuloksena.

Antoisaa Uutta Vuotta 2017 toivottaen Satu Hirvikoski

Hirvikoski-sukuseura ry. 2014 | Toteutus: Olli Rantakangas